Rate this post

טרמיטים הם חרקים זוללי עץ אשר מסבים לבית הנגוע נזקים כבדים בשטחי העץ והגבס אם לא אותרו בזמן. איתור טרמיטים הוא בעייתי מכיוון שטרמיטים נמנעים ממגע עם אור, ולכן נשארים בלתי מורגשים באפלת פנים המשקוף והקירות ולא מתגלים עד שנזקם כבר גדול, ברוב המקרים הטיפול ההדברתי נגד טרמיטים נעשה לאחר שכירסומם המתמשך בתשתית העצית של הבית והרהיטים ניכר ומאיים להקריס משקופים ורהיטים. הטיפול ההדברתי בטרמיטים מצריך ניסיון בהדברתם הספציפית ולא דומה לנסיון הדברה של מזיקים אחרים, ההדברה מצריכה כמוית רעל נגד טרמיטים רבות וציוד מיוחד. הטרמיטים יוצאים מקן מרכזי שבו מלכה ובדומה למושבת נמלים יש מגזר חיילים, ומגזר של פועלים, ומושבה יכולה למנות עד כמה מאות אלפי פרטים בשיאה. הנכסים הפגיעים לפלישת טרמיטים הם הבתים צמודי הקרקע והדירות בקומות הגבוהות דווקא בבנינים משותפים, הסיבה לכך היא שמלכות מקימות הקנים נישאות בגבהים באמצעות כנפיהן ופולשות לדירות.

דרכי הדברת טרמיטים

הטיפול בטרמיטים אינו קל וזאת משום שקשה למצוא את הקן המרכזי שלהם המצוי מתחת לריצפה בדירות בבנינים גבוהים ואף עד חמישה מטרים מתחת לרצפת הבית במבנים צמודי קרקע. לכן הטיפול מתבסס על ניסוי חוזר ונשנה בהזרקת רעל באמצעות מזרקים אל תוך אזורי העץ, קירות ורצפת הבית, ההזרקה בלחץ נעשית כול חצי מטר, הזרקה בצפיפות כזו דורשת ניסיון רב מצד המדביר שלא יפגעו תשתיות הבית כמו צינורות הובלת מים, מעברי חשמל וכו”. רצוי שתוכנית הבית תהיה בהישג יד כדי שניתן יהיה להתעדכן בה ולהמנע מפגיעה בתשתיות, במקומות הנפגעים אסתטית מהטיפול מבוצע תיקון צבע כדי לטשטש את מראה נקטדת ההזרה הזעירה במילא. בבתים צמודי קרקע מבצעים באמצעות מקדח אדמה חירור בקוטר עשרה סניטמטרים לחור ובמרחק של חצי מטרים מחור לחור בנוסף לטיפול בפנים הבית, את החורים ממלאים בזרחן אורגני המונע מעבר טרמיטים אל תוך הבית.

ביקורת חוזרת

לאחר הטיפול הראשוני כדאי לשוב ולבצע ביקורת בבית, לבדוק האם במחילות שנמצאו בטיפול הקודם בוצעה פעולת תיחזוק ותיקון של הטרמיטים, כדאי לבדוק את כול רהיטי העץ, משקופים וכדומה. במקרה שנתגלו עדויות חדשות להמצאות הטרמיטים לאחר הטיפול הראשוני, כדאי להזמין את המדביר בשנית.