5 (100%) 1 vote

עד לא מזמן כשהינו נתקלים בפלישת מזיקים אל שטח המחייה שלנו הינו פונים לעזרת אמצעי הדברה כימית, הדברה כימית היתה פותרת את המפגע באופן משביע רצון ואנו הינו שוכחים מסבלנו, נשמע טוב אלא שלהדברה הכימית התגלו השלכות כבדות שהיום הופכות אותה להדברה של מוצא אחרון ולא לפתרון הראשון שאליו פונים, השלכות ההדברה הכימית הן זיהום הסביבה, חילחול למי השתייה שלנו, רעלים מסוכנים אשר פוגעים בבני האדם ובשא שוכני הבית דרך מערכת הבליעה, הנשימה והמגע, תלוי בחומר ואופן השימוש. והכחדה לא רק של המזיק אלא כול האקוסיסטם הסובב והשעון עליו, חיות שניזונות ממזיק המת נפגעות בעצמן, אם מרוסס צמח כפיתיון אז חיות אחרות נפגעות מהרעל כשהן ניזונות ממנו וכיוצא בזה. המצב מאז 2008 עת נכנסו תקנות מחייבות חדשות של המשרד לאיכות הסביבה הוא שחל איסור על שימוש בחומרי הדברה ממשפחת הזרחניים, אלא באופן מוחלש, תחת אמצעי זהירות מורכבים ורק כשאין ברירה אחרת.

המעבר להדברה ירוקה

נזקי מזיקים והיקפם לא פחתו עם כניסת התקנות החדשות והצורך בהדברה נשאר, כאן הוחלפה ההדברה הכימית הרעילה ושפגיעתה קולקטיבית בהדברה הירוקה. הדברה ירוקה הוא שם למגוון שיטות וחומרים שמחליפים את ההדברה הכימית, חומרי הדברה ירוקה לא פוגעים בסביבה, הם מתפרקים במהירות ולא מחלחלים ברעילותם למי השתייה שלנו, הם אינם סינתטים ומורכבים מרעלני בעלי חיים, רעלני צמחים ורעלנים אורגנים אחרים שמתפרקים בקלות. הדברה ירוקה היא הדברה יעודית היא עוסקת בהתאמה ספציפית של הרעל למזיק הספציפי, לכן פגיעתה אינה היקפית וקולקטיבית למשק החי והצומח הסובב. הטרנד הירוק שהוביל את המעבר להדברה ירוקה מגדיל את תחומי הידע על מזיקים מתוך רצון לתת מענה יחודי לכול בעיה.

הדברה ירוקה בחקלאות

הדברה ירוקה בחקלאות משפרת באופן ניכר את איכות מזוננו תוך שמירה על תפוקות החקלאי, ההדברה היא על ידי הכנסת אויב טבעי אל שדה מחיתו של המזיק, האויב הטבעי מביא לירידה במספרי המזיק ומקטין באופן משמעותי את הפגיעה, הסיכון הוא שהאויב למזיק יכול להתפתח ולרשת את המזיק ומכאן להפוך לבעיה בעצמו גם אם לא אותה בעיה כפי שיצר המזיק המקורי.